Sklepy ekologiczne w Bydgoszczy

Bydgoszcz to miasto wojewódzkie, położone na Kujawach, nad rzeką Brdą (woj. kujawsko-pomorskie). Szczególną cechą tego miasta jest jego położenie na obszarze siedmiu krain geobotaniczno-krajobrazowych. Najcenniejszym jednak zasobem środowiska Bydgoszczy jest Węzeł Wodny na który składają się trzy główne cieki wodne o łącznej długości nabrzeży 100km.
Bydgoszcz jest miastem zielonym. Lasy oraz tereny zieleni stanowią ważny element miasta, zajmując 50% jego powierzchni.
Z racji swojego położenia, Bydgoszcz zajmuje ważne miejsce w krajowym systemie obszarów chronionych. W samym mieście nie ma co prawda rezerwatu przyrody, natomiast w promieniu 20 km wokół Bydgoszczy znajduje się ich kilkanaście.
W tak pięknym naturalnym otoczeniu wzrasta świadomość ekologiczna i potrzeba naturalnego i ekologicznego odżywiania.